kurz Asistent pedagoga

11.1.2017 12:46 Publikoval

Pedagogická fakulta MU v Brně otevírá od 17. února 2017 kurz pro asistenta pedagoga! Přihlášky je možné podávat do 31. 1. 2017.

Cena tohoto kurzu je 6.700,- Kč (+ 400 Kč za elektronickou přihlášku).

Veškeré dotazy můžete směřovat na: Mgr. et Mgr Markéta Sedláková – sedlakovamarketa@mail.muni.cz

http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv/studium-pro-asistenty-pedagoga

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal