Kurz – CYKLOTURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ


Kurz je určen studentům presenční i kombinované formy bakalářské studia oboru Sociální pe­da­go­gika a umožňuje rozšířit studiem získané převážně teoretické vědomosti a kompetence o pra­k­tické dovednosti pro výchovu ve volném čase.

Kurz je zaměřen na organizaci a vedení her a vol­nočasových aktivit v přírodě, dále tu­ris­ti­ku, tábornické dovednosti, pohybové a pří­ro­do­věd­né činnosti, se­be­re­flex­ní a se­be­poz­návací aktivity.

V rámci kurzu student:

  • projde metodickým výcvikem cykloturistiky.
  • pod přímou supervizí odborných lektorů se seznámí a naučí vést po praktické stránce kurz zaměřený na cykloturistiku s klienty všech věkových skupin
  • zpracuje metodiku a výstupy jejich vedení v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit.

 
A to mám rozmontovat celý?

RTEmagicC_A_to_mam_rozmontovat_cely_01.JPG

Rychle to popadni, tohle není náš vagón!

RTEmagicC_Berte_to_rychle__tohle_neni_nas_vagon.JPG