Kurz 3 – KURZ HER V PŘÍRODĚ


Letní kurz je zařazen do výuky v závěru druhého ročníku studia v návaznosti na výuku před­­mětu Výchova ve volném čase, která se prolíná oběma semestry druhého ročníku presenční formy studia. Kurz je metodickým a prak­tic­kým vy­ústěním celoroční teoretické a dílčí praktické přípravy studentů v přednáškách a seminářích v rámci. Je zaměřen na hry a pobyt v přírodě, praktické volnočasové aktivity s dětmi všech věkových sku­pin; tu­ris­ti­ku, tábornické a přírodovědné dovednosti, pohybové aktivity v přírodě, se­be­re­flex­ní a se­be­poz­návací aktivity. Studenti sami vedou v blocích tech­niky, zpracovávají me­to­di­ku a reflexní vý­s­tu­py v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit, vytváří si vlastní kar­to­té­ku her a seznamují se s hrami ostatních stu­dentů v kon­textu roz­vo­je osobnosti. Vše pod přímou supervizí lektorů a skupinovou supervizí svých kolegů.

V rámci kurzu student:

  • projde metodickým výcvikem her, aktivit a pobytu v přírodě.
  • seznámí se a naučí vést praktické volnočasové aktivity s klienty všech věkových skupin; turistiku, tábornické a přírodovědné dovednosti, pohybové aktivity v~přírodě, sebereflexní a sebepoznávací aktivity.
  • pod přímou supervizí odborných lektorů se naučí vest v blocích techniky.
  • zpracuje metodiku a výstupy jejich vedení v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit.

 

Na kurzech platí zásada, že se vyučující nepovyšují nad studenty!

 RTEmagicC_Na_kurzech_mame_zasadu__ze_se_ucitele_nepovysuji_nad_studenty_.JPG

Šlapeš mi na nohu! Ty mně taky!

 RTEmagicC_Slapes_mi_na_nohu__Ty_mne_taky_.JPG

Tady je to jak u státnic!

 RTEmagicC_Tady_je_to_jak_u_statnic_.JPG

Ty kurzy vážně nezvládne každej…

 RTEmagicC_Ty_kurzy_vazne_nezvladne_kazdej.JPG

Já to uklidím! Né, já to uklidím!

 RTEmagicC_Ja_to_uklidim__Ne__ja_to_uklidim__02.JPG