Kurz pro romské studenty

5.1.2017 8:34 Publikoval

Katedra sociální pedagogiky pořádá ve spolupráci s Fulbrightovou nadací kurz určený pro romské studenty. Absolvent bude motivován ke studiu v USA, získá dovednosti, které mu mohou pomoci k získání stipendia a následnému studiu.

Možnosti studia v USA pro studenty z minoritních skupin
Přípravný kurz pro zájemce o studium v USA seznámí minoritní a sociálně znevýhodněné středoškolské a vysokoškolské studenty, především romského původu, a případně výchovné poradce a vzdělávací asistenty s možnostmi, které minoritním studentům nabízí americký vzdělávací systém. Zájemci budou seznámeni s postupem kroků, jak celý přijímací proces amerických vysokých škol úspěšně zvládnout, od výběru škol přes přípravu přihlášky po zajištění financování a stipendií.

Cílem kurzu je napomoci překonat ať už reálné, nebo domnělé bariéry, které minoritní a znevýhodněné studenty odrazují od studia v USA a v zahraničí obecně, a zvýšit diverzitu zastoupení studentů se zahraniční akademickou zkušeností.

Kurz využívá expertních znalostí pracovníků poradenských služeb oficiální americké informační sítě Education USA.

Zájemci musí být studenti nebo absolventi střední školy, mohou to být studenti od 16 let výše. Dále pak vysokoškolští studenti, případně studenti, kteří již ukončili studium. Všichni zájemci musí být romského původu. Kurz bude financovat a garantovat Fulbrightova nadace, pro frekventanty bude zdarma

Kurz bude probíhat 1x za měsíc v sobotní termíny (25.2., 25.3. a 29.4.2017 od 9 do 16 hodin)

Výuka zahrnuje jednotlivé vzdělávací moduly strukturované na základě plánu kroků “Five Steps to Study in the U.S.” oficiální informační sítě EducationUSA.

Modul 1: Základní předpoklady a dovednosti pro studium v USA a jejich rozvoj
Tento modul se bude věnovat plánování rozvoje základních předpokladů a dovedností nutných pro úspěšné přijetí a studium v USA a získání stipendií. Jedná se hlavně o znalost angličtiny, včetně čtení a psaní, a mimoškolní aktivity.

Modul 2: Americký vzdělávací systém, jeho instituce a možnosti, které nabízí pro zahraniční studenty
Studenti se seznámí se strukturou a institucemi amerického vzdělávacího systému, primárně na vysokoškolské úrovni, a možnými variantami pro studium z pohledu neamerických studentů.

Modul 3: Financování studia v USA a stipendia
Studenty se naučí finančnímu plánování studia USA a získají komplexní představu o fungování udělování stipendií a dalších forem finanční pomoci, ať už se strany škol nebo filantropických organizací.

Modul 4: Americký přijímací proces a jeho úspěšné zvládnutí
Tento modul provede potenciální uchazeče celým procesem americkýho přijímacího řízení, od výběru škol přes standardizované přijímací testy až k přípravě přihlášky, včetně psaní esejí a motivačních dopisu a získávání doporučení. Studenti se naučí všechny tyto fáze úspěšně zvládnout.

Modul 5: Víza a další administrativní náležitosti studia v USA
Součástí procesu jsou i administrativní úkoly jako je např. zařizování víz či dalších dokumentů a potvrzení. Studenti budou s těmito procesy detailně seznámeni.

Modul 6: Příprava na život studenta v USA
V tomto modulu studenti získají povědomí o praktických záležitostech studia v USA, včetně organizace studia, bydlení apod. Modul se soustředí také na kulturní odlišnosti a zvládnutí přechodu z prostředí České republiky do USA.

Pro úspěšné absolvování kurzu je požadována pravidelná aktivní účast na výukových blocích. Studenti získají osvědčení o absolvování kurzu.

Zájemci se mohou hlásit od 9.1. do 25.2.2017 na Katedře sociální pedagogiky PdF MU, u paní sekretářky Kateřiny Štěpařové, na email: katkasteparova@seznam.cz, případně na telefonním čísle 549 49 5407.

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal Jan Buchta