Kurz – VODNÍ TURISTIKA


Integrovaný kurz (v nabídce pro studenty prezenční i kombinované formy studia oboru So­­ciální pedagogika) rozšiřuje nabídku prakticky nabytých vědomostí a dovedností o spe­ci­fic­­kou oblast vodní turistiky. Primárně je zaměřen na vodáckou průpravu a zvládání vo­dác­kých dovedností, dále na některé aspekty přípravy a organizace vodáckého kurzu, zásady bez­peč­nosti. Nedílnou součástí je schopnost přípravy doprovodného programu (hry, soutěže, poz­ná­vací vycházky aj.).

V rámci kurzu student:

  • projde metodickým výcvikem vodní turistiky
  • pod přímou supervizí odborných lektorů se seznámí a naučí vést po praktické stránce kurz zaměřený na vodní turistiku s klienty všech věkových skupin
  • zpracuje metodiku a výstupy vedení tohoto kurzu v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit

 

Holky neblbněte, já to tak nemyslel…

 RTEmagicC_Ja_to_tak_nemyslel.JPG

To je divný, tady někde byla moje loďka…

 RTEmagicC_ztrata_lodi.JPG

Já nechci mít mokrý plavky!

 RTEmagicC_Vodacky_kurz_1.jpg

Ranní údržba lodní výstroje

 RTEmagicC_udrzba_vystroje.JPG

Vidím je, plují do Severního moře!

 RTEmagicC_smer_Severni_more.JPG

Na eskymáka si radši počkejme do léta…

 RTEmagicC_na_eskymaka.JPG

Den s pádlem, večer s kulturou…

 RTEmagicC_hudebni_kratochvile.JPG