Novinky

Celoživotní vzdělávání – nabídka kurzů:
ASISTENT PEDAGOGA
Pedagogická fakulta MU v Brně otevírá od září/říjen 2018 kurz pro asistenta pedagoga!
Přihlášky je možno podávat do 31. 8. 2018.
Doba trvání kurzu: 1 semestr (podzim i jaro)
Info: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv/asistent-pedagoga
Garant oboru: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková (e-mail: sedlakova@ped.muni.cz)

Kontakt: Mgr. Jitka Karlišová (e-mail: karlisova@ped.muni.cz, tel.: +420 549 49 6494)

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
Pedagogická fakulta MU v Brně otevírá od září/říjen 2018 kurz pro pedagogy volného času!
Přihlášky je možno podávat do 31. 8. 2018.
Doba trvání kurzu: 2 semestry (podzim/jaro)
Info: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv/dps-pedagog-volneho-casu
Garant oboru: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (e-mail: gulova@ped.muni.cz)
Kontakt: Mgr. Jitka Karlišová (e-mail: karlisova@ped.muni.cz, tel.: +420 549 49 6494)
VYCHOVATELSTVÍ
Pedagogická fakulta MU v Brně otevírá od září/říjen 2018 kurz pro vychovatele!
Přihlášky je možno podávat do 31. 8. 2018.
Doba trvání kurzu: 3 semestry (podzim/jaro/podzim)
Info: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv/dps-vychovatelstvi
Garant oboru: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (e-mail: gulova@ped.muni.cz)
Kontakt: Mgr. Jitka Karlišová (e-mail: karlisova@ped.muni.cz, tel.: +420 549 49 6494)
Základní informace o nabízených kurzech naleznete na stránkách PdF MU / celoživotní vzdělávání (odkaz zde):

http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv