Okruhy otázek Bc. / Mgr. / CŽV

Bakalářské studium (nové r. 2017):

SZZ – Bakalářská prezenční forma studia

SZZ – Bakalářská kombinovaná forma studia

Navazující magisterské studium (nové r. 2017):

SZZ – Magisterská prezenční forma studia

SZZ – Magisterská kombinovaná forma studia

Celoživotní vzdělávání:

Vychovatelství + Pedagogika volného času (Pedagogika, Psychologie)
+ Vychovatelství – Metodiky zájmových činností (Dramatická výchova, Tělesná Výchova)

+ Vychovatelství – Metodika výtvarné výchovy

+ Pedagog volného času – Pedagogika volného času

+ Asistent pedagoga