Přípravný kurz na testy studijních předpokladů

24.1.2017 9:49 Publikoval

Přijďte se připravit na testy studijních předpokladů a zvládnout tak přijímací řízení na vysokou  školu.

Kurz probíhá formou cvičení se zkušeným lektorem, který vedle odborné kvalifikace dbá na respektující prostředí pro individuální rozvoj každého účastníka.

V průběhu se seznámíte s principy TSP, projdete numerické a analytické myšlení, slovní úlohy, rovnice, výrokovou logiku, prostorovou představivost a zaměříte se na kritické a verbální  myšlení.

PRO: UCHAZEČE O STUDIUM NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ

TERMÍN: OD 18.2. 2017 DO 29.4.  2017

MÍSTO: PEDAGOGICKÁ  FAKULTA   MASARYKOVY   UNIVERZITY

ROZSAH: 6 * 6 VYUČOVACÍCH HODIN = 36 HODIN VÝUKY

CENA: 2400,- KČ

 

Studenti se naučí řešit typové úlohy, osvojí si strategie zvládnutí časového limitu a získají praktické tipy, jak řešit nejdůležitější části testu. Kurz podporuje schopnost porozumění logickým operací, které jsou součástí testů, ale jsou přenositelné i do obdobných úloh.

Katedra sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta
Centrum celoživotního vzdělávání
http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani
ksteparova@ped.muni.cz

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal