Profesní praxe


 

OPVK_MU_rgb

Informační portál o studentských pedagogických a profesních praxích vznikl v rámci projektu Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí (CZ.1.07/2.2.00/28.0040), řešeného v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 2.2, prioritní osy 7.2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 7.2.2 – Vysokoškolské vzdělávání.

Vážené studentky a studenti!
V rámci projektu „Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí“ jsme pro Vás připravili přehledné stránky vztahující se k zaměření, rozsahu, výstupům a způsobům realizace profesní praxe v rámci studia oborů Sociální pedagogika a volný čas a Sociální pedagogika, realizovaných jak v prezenční, tak i v kombinované formě. Věříme, že tento web Vám umožní snadnější orientaci v dané problematice a vytvoří dobré podmínky pro Vaši pečlivou studijní přípravu. Profesní (pedagogickou a sociální) praxi vnímáme jako jeden z důležitých pilířů, na kterém je vystavěno utváření kompetencí našich budoucích absolventů. Jednotlivé druhy praxí svým obsahem navazují na teoretickou, osobnostní a též vědeckou přípravu, a otevírají Vám prostor pro aplikaci Vašich osvojených vědomostí a dovedností.

Oceníme, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu jak k vlastní koncepci praxí (kurowski@ped.muni.czgulova@ped.muni.cz), tak i k technické realizaci tohoto webu (mmaruska@mail.muni.cz).


Prezenční studium:

Bakalářské studium

1. semestr:  Exkurze do odborných zařízení

2. semestr: Pedagogická praxe průběžná 1

3. semestr: Pedagogická praxe souvislá 1

3. semestr: Pedagogická praxe průběžná 2

4. semestr: Pedagogická praxe souvislá 2

5. semestr: Pedagogická praxe výběrová 3

Navazující magisterské studium

Souvislá pedagogická a badatelská praxe

Stáhnout souhrnné informace v pdf

Kombinované studium:

Bakalářské studium

6. semestr: Souvislá pedagogická a badatelská praxe

Navazující magisterské studium

4. semestr: Badatelská pedagogická praxe

Stáhnout souhrnné informace v pdf

Celoživotní vzdělávání:

Pedagog volného času

1. semestr: Exkurze do odborných zařízení
2. semestr: Pedagogická praxe

Vychovatelství

3. semestr: Pedagogická praxe

Stáhnout souhrnné informace v pdf

Volitelné předměty:

Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (volitelný předmět)

Stáhnout souhrnné informace v pdf

Možnosti volnočasové praxe