Kontakt

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Adresa:
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU
Poříčí 31a
Brno 603 00
www.ped.muni.cz/iviv

Vedoucí institutu
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Tel.: +420 549 49 5099
E-mail: pancocha@ped.muni.cz

Organizační referentka
Mgr. Klára Dobrovolná, Dis.
Tel.: +420 549 49 7271
E-mail: dobrovolna@ped.muni.cz