Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Setkání expertů k problematice „Vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí”

Dne 12.5. proběhne v prostorách IVIV setkání českých expertů k problematice vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. Experti budou formou focus group diskutovat o zkušenostech a dobré praxi v práci s rodinou, třídním kolektivem a v oblasti profesního rozvoje učitelů. Akce probíhá v rámci mezinárodního projektu ISOTIS.

Více informací o ISOTIS naleznete na: http://katedry.ped.muni.cz/iviv/projekty/aktualne-resene-projekty