Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Vzdělávání v aplikované behaviorální analýze

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU nabízí od akademického roku 2017/2018 vzdělávání v aplikované behaviorální analýze, které je akreditováno u mezinárodního výboru pro certifikaci behaviorálních analytiků (Behavior Analyst Certification Board) a to formou celoživotního vzdělávání.

Podrobnosti v souboru .pdf