Pokyny pro psaní textů

Levé menu

Vedení fakulty požaduje, aby v rámci jednotné navigace byly první 3 položky v levém menu tyto:

O katedře
Členové
Kontakt

Levé menu může pod těmito 3 položkami obsahovat další položky a podpoložky, doporučuje se maximálně 10 položek v první úrovni pro snadnou navigaci.
Pokud má katedra stránky v jiném jazyce než v češtině, je možné mít i tyto položky v daném jazyce.

 

Odrážky

Pro seznamy s odrážkami používejte funkci editoru „Seznam s odrážkami“, která vhodně přiřazuje různé body pro odražky i v podúrovních.
Pokud budou odrážky tvořené celými větami, je třeba je ukončovat tečkami.

 

Odstranění jednoznakových předložek na konci řádku

řešeno automaticky softwarově – modulem redakčního systému

 

Typografické připomínky

 • Telefon: „Tel.:“, telefonní číslo ve formátu – +420 549 49 5029
 • E-mail: „E-mail:
 • Psaní dlouhé pomlčky: Alt+0150 – např. strana 23–26, v letech 1945–1948, říjen–duben 9–16 h, otevřeno 8–20 hod.; 1.–3. 6., ale 1. 1. – 7. 12.
 • Datum: např. 27. 5. 2013 – čísla s mezerami.
 • Čas:
  Hodiny a minuty oddělovat tečkou, za níž se nedělá mezera: např.  7.30, dostavte se v 18.30 hod. Lze oddělovat také dvoutečkou, je ale třeba si zvolit jednu variantu a v celém textu ji dodržovat.
  Časová rozmezí ve významu ‚až‘ s pomlčkou a bez mezer: např. 10–13 h; oběd 12.00–12.45; návštěvní hodiny: květen–září 9–17 h, říjen–duben 9–16 h.
 • Uvozovky – v češtině se používají počáteční uvozovky dole (lze psát klávesovou zkratkou alt + 0132), závěrečné nahoře (alt + 0147). Nelze psát oboje uvozovky nahoře.
 • Spojení číslovky a přídavného jména se zapisuje způsobem 5letý, nikoli 5-letý nebo 5-ti letý nebo 5ti letý.