Instalována podpora jazykových verzí (WPML)

wpml-languages-choiceBylo instalováno rozšíření WPML, pomocí kterého můžete vytvořit alternativní jazykové verze stránek. WPML nabízí komplexní správu pro překlady stránek. Toto rozšíření není aktivní pro všechny weby, protože by zbytečně komplikovalo editaci webů, které jej nevyužijí. Pokud chcete rozšíření zapnout pro vaše pracoviště, napište mi prosím:

  1. jaký jazyk mám nastavit jako výchozí (typicky čeština)
  2. jaké jazykové verze chcete zprovoznit na webu vašeho pracoviště (dá se kdykoliv změnit)
  3. případně seznam osob (účtů), které chcete nastavit jako překladatele

nastavit-jazyk-strankyPo aktivaci je možné vytvořit alternativní jazykovou verzi pro:

  • obsah stránky
  • menu
  • mediální soubory
  • texty v šabloně
  • další prvky (kategorie, taxonomie,…)

Pokud máte více jazykových variant už nyní, po aktivaci rozšíření se nastaví všem stávajícím stránkám výchozí jazyk. V takovém případě proto bude potřeba nastavit stránkám v jiném jazyce správný jazyk (vizte obr.).

Mimo obsahu přeložených stránek je vhodné vytvořit ještě nové menu pro jazykovou verzi. Stávající menu se použije jen pro výchozí jazyk. Menu pro jazykovou mutaci je možné zkopírovat (synchronizovat) z výchozí, ale jen pokud už existují překlady stránek, které mají být v menu.

Jazykové verze automaticky používají dvoupísmenný jazykový kód před názvem stránky v URL. Je vhodné používat název stránky a URL v příslušném jazyce stránky.

Příklady:
Výchozí stránka pro anglickou verzi kat. pedagogiky je:
http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/en
Stránka kontakt stejné katery v anglické verzi:
http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/en/contact

Rozšíření nabízí pokročilou správu překladů, kdy můžou zvoleným překladatelům chodit notifikace o nových stránkách, můžete sledovat postup v překladu, notifikace o dokončení překladu apod.

Další informace:
http://wpml.org/documentation/getting-started-guide/
http://wpml.org/documentation/translating-your-contents/

 

Napsat komentář