Upgrade na WordPress 5.0

Byl proveden upgrade na verzi WordPress 5.0. Nová verze přináší hlavně nový editor typu page builder (site builder) nazván v české verzi jako „blokový editor“, pomocí kterého lze snadno členit obsah stránky na bloky.
Starý editor je dostupný jako „klasický editor“. Možnost volby mezi starým a novým editorem je v menu Nastavení – Publikování. Případně u volby editace konkrétního obsahu.
Tutoriál pro nový editor v angličtině.


Více info na https://wordpress.org/news/2018/12/bebo/

Napsat komentář