Zalomení textu

Po dlouhém čekání na opravy je konečně na webu aktivní modul zalomení pro automatické zalomení textu podle pravidel českého pravopisu a podle typografických pravidel, tj. neslabičné předložky (v, s, z, k) a jednopísmenné spojky (a, i, o, u) už nebude systém zobrazovat na konci řádku. Modul dále obsluhuje další podobné jazykové útvary jako jsou zkratky a jednotky.
Další pravidla si už ale musíte pohlídat sami.

Napsat komentář