Archiv autora: Pavel Krejčí

Pracoviště doktorandů

Nově je možné nastavit pracoviště doktorandů, u kterého se mají zobrazovat v seznamu členů pracoviště na katederních i fakultních stránkách. Toto druhé pracoviště se nastavuje v ISu a pro jeho nastavení se prosím obracejte na paní magistru Florkovou (florkova zavináč ped.muni.cz).

Instalována podpora jazykových verzí (WPML)

wpml-languages-choiceBylo instalováno rozšíření WPML, pomocí kterého můžete vytvořit alternativní jazykové verze stránek. WPML nabízí komplexní správu pro překlady stránek. Toto rozšíření není aktivní pro všechny weby, protože by zbytečně komplikovalo editaci webů, které jej nevyužijí. Pokud chcete rozšíření zapnout pro vaše pracoviště, napište mi prosím:

 1. jaký jazyk mám nastavit jako výchozí (typicky čeština)
 2. jaké jazykové verze chcete zprovoznit na webu vašeho pracoviště (dá se kdykoliv změnit)
 3. případně seznam osob (účtů), které chcete nastavit jako překladatele

nastavit-jazyk-strankyPo aktivaci je možné vytvořit alternativní jazykovou verzi pro:

 • obsah stránky
 • menu
 • mediální soubory
 • texty v šabloně
 • další prvky (kategorie, taxonomie,…)

Pokud máte více jazykových variant už nyní, po aktivaci rozšíření se nastaví všem stávajícím stránkám výchozí jazyk. V takovém případě proto bude potřeba nastavit stránkám v jiném jazyce správný jazyk (vizte obr.).

Mimo obsahu přeložených stránek je vhodné vytvořit ještě nové menu pro jazykovou verzi. Stávající menu se použije jen pro výchozí jazyk. Menu pro jazykovou mutaci je možné zkopírovat (synchronizovat) z výchozí, ale jen pokud už existují překlady stránek, které mají být v menu.

Jazykové verze automaticky používají dvoupísmenný jazykový kód před názvem stránky v URL. Je vhodné používat název stránky a URL v příslušném jazyce stránky.

Příklady:
Výchozí stránka pro anglickou verzi kat. pedagogiky je:
http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/en
Stránka kontakt stejné katery v anglické verzi:
http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/en/contact

Rozšíření nabízí pokročilou správu překladů, kdy můžou zvoleným překladatelům chodit notifikace o nových stránkách, můžete sledovat postup v překladu, notifikace o dokončení překladu apod.

Další informace:
http://wpml.org/documentation/getting-started-guide/
http://wpml.org/documentation/translating-your-contents/

 

záhadná přeškrtnutí aneb kontrola odkazů

Na fakultních webech je kolem 20 tisíc stránek, mezi kterými je schováno něco přes 2 tisíce nefunkčních odkazů. Z tohoto důvodu jsem na oba hlavní fakultní redakční systémy nainstaloval moduly pro automatickou kontrolu odkazů. Většinou ale závisí na tvůrcích obsahu stránek, jestli si s opravou odkazů dají práci.

Broken link checker

Tento plugin, který je instalován na WordPressu vás na špatné odkazy může přímo upozornit 3 způsoby:

 1. příklad přeškrtnutého odkazuVizuálním přešrktnutím odkazu – pokud vám tento způsob nevyhovuje, můžu jej pro konkrétní pracoviště na vyžádání vypnout.
 2. Zasláním automatického e-mailu – tyto jsou zasílány jen na adresy osob, které jsou nastaveny jako autoři stránky nebo příspěvku. Autora můžete kdykoliv podle potřeby přenastavit např. v přehledu stránek pomocí volby „rychlé úpravy“.
 3. Ve výchozí stránce pro správu webu – tzv. Nástěnce – se někde zobrazí nový blok „Broken link checker“ se souhrnnou zprávou a odkazem na přehled. Tento způsob je nejméně nápadný, proto je ve výchozím nastavení doplněn výše uvedenými možnostmi.

Pokud se rozhodnete odkazy opravit, jde to nejrychleji z přehledu špatných odkazů, kde můžete i přímo provádět úpravy bez nutnosti procházení všech stráenk. Při opravách je vhodné postupovat podle druhu chyby, která se u odkazu objeví:

 • 404 Not Found – je nejčastější – Pokud jde o dříve funkční odkaz, tak to znamená, že cílový soubor nebo stránka už na serveru není a ve většině případech ani nebude. Je třeba buď dohledat nové umístění nebo odkaz odstranit. U nových odkazů jde často o špatně zadanou adresu, např.:
  broken link checker - příklad špatných odkazů
  Všechny adresy odkazů by měly začínat typem protokolu, tj. http:// , https:// pro stránky nebo mailto: pro emailové adresy. Pokud při zadání adresy neuvedete celou adresu, může dojít k chybě.
  Oprava odkazu:
  oprava špatného odkazu
  Po opravě bude odkaz nejdéle do 1 dne automaticky překontrolován. Okamžité překontrolování lze provést přes hromadné akce – Recheck:
  okamžité překontrolování odkazu
  Pokud je překontrolovaný odkaz v pořádku, ze seznamu hned zmizí.
 • 403 Forbidden – pro přístup na stránku je třeba zadat heslo – typicky se vyskytuje u odkazů do ISu. Zde postupujte podle článku o odkazování do ISu. Vzniká pokud zapomenete, že jste se pro zobrazení stránky museli přihlásit, proto je vhodné kontrolovat funkčnost odkazů nebo rovnou kopírovat odkazy veřejných stránek v jiném prohlížeči, ve kterém nejste přihlášení.
 • 500 Internal Server Error – znamená buď problém s fungováním celého serveru nebo chybu v dynamicky vytvářené stránce. Pokud se problém týká celého serveru, tak je pravděpodobné, že správce chybu v dohledné době odstraní. Pokud se týká jen určité stránky, může být nutné správce upozornit.
 • 503 Service Unavailable – znamená dočasný problém na serveru.

Na závěr bych chtěl upozornit, že kontrola pracuje s čistě formálními technickými zprávami a nijak nekontroluje obsah cílových stránek a tedy nenahrazuje zcela ruční kontrolu odkazů.

Co se týká ostatních fakultních webů, můžu hlášení o nefunkčních odkazech přeposílat e-mailem.

Jak psát odkazy do IS MU

Na mnoha fakultních stránkách jsou odkazy do ISu v poměrně strašné podobě, např.:

http://is.muni.cz/predmety/predmet.pl?zpet=https://is.muni.cz/auth/predmety/katalog_vypis.pl%3Fakce%3Dvyber%26fakulta%3D1441%26s_sloupce2%3Deditace%26s_sloupce2%3Dkod%26s_sloupce2%3Dkredity_poc%26s_sloupce2%3Dnazev%26s_sloupce2%3Dobdobi%26s_sloupce2%3Ducitele%26s_sloupce2%3Dnevypisuje_se%26obdobi%3D6085%26obdobi%3D6084%26kody%3DFJBV%2525%252C%2520FJMV%2525%26vyber_kody%3DVyber%2520dle%2520k%25C3%25B3d%25C5%25AF%26v_nazev%3D%26v_osnova%3D%26v_atr_nazev%3D&fakulta=1441&id=770139

Takový odkaz je nepřívětivý jak pro uživatele, tak pro vyhledávače.  Většina jeho obsahu je zbytečná (konkrétně část  „zpet=“ až po první znak „&“ před „fakulta“) a při kliknutí nutí návštěvníka zadat přihlašovací údaje do ISu, i když pro zobrazení obsahu nejsou nutné (přítomnost „auth/“ v odkazu).

 1. Odkud kopírovat
  Odkaz jste zvyklí brát z adresového řádku prohlížeče, bohužel IS i tento řádek považuje za prostor pro svoji expanzivitu. Naštěstí některé stránky v ISu obsahují dole zpacifikovanou verzi odkazu, kterou je vhodné při citování používat – tzv. permalink.IS-permalink
  Pokud permalink není k dispozici, budete muset použít odkaz z prohlížeče.
 2. Kontrola nutnosti přihlašování
  Na veřejném webu by měly být pokud možno odkazy, které lze snadno zobrazit. Pokud je cílová stránka přístupná i bez přihlášení, pak prosím používejte verzi odkazu bez vynuceného přihlášení – tj. bez parametru „auth/„. Funkčnost odkazu bez „auth/“ můžete vyzkoušet v jiném prohlížeči, ve kterém nejste přihlášení do ISu.
  Např. místo

  https://is.muni.cz/auth/predmet/ped/podzim2014/FJBV_IKF
  

  stačí zadat jen:

  https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2014/FJBV_IKF

  Pokud je stránka přístupná jen pro přihlášené uživatele, můžete se ještě zkusit zamyslet, jestli by nebylo vhodné obsah stránky zveřejnit a případně s IS-techniky domluvit změnu. U stránek, kde je omezení přístupu opodstatněné „auth/“ samozřejmě klidně nechte.

 3. http nebo https?
  Odkazy bez přihlášení lze používat v obou variantách, rychlejší pro zobrazení by měla být verze bez „s“, tj. „http://“. Pro odkazy, kde je možný přístup jen po přihlášení je nutné použít verzi začínající „https://“.
  Pokud nevíte, použijte https.