Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity,
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání

společně s

Jednotou českých matematiků a fyziků pobočka Brno

Fyzikální pedagogickou společností JČMF

Nadace Depositum Bonum   Nadace Depositum Bonum

VIDA! science centrum Brno      VIDA! science centrum Brno

Vás zve na

Veletrh nápadů učitelů fyziky 21

s mottem „21. veletrh nápadů učitelů fyziky pro 21. století“

Brno, 26. 8. – 28. 8. 2016

Věnováno památce Josefa Janáse

Josef Janás

Tato tradiční akce je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

Letošní zvaná přednáška: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach) – Potenciál neformálneho vzdelávania vo vedeckom centre

Plenární vystoupení budou probíhat v posluchárnách č. 1 a č. 50.

Těšíme se na Vás!

Na konferenci je možné se přihlásit elektronicky, termín pro přihlášení je 30. června 2016, včasná registrace (snížené vložné) do 15. května 2016.

Přikládáme Sborník příspěvků z 21. ročníku konference.


11. 3. 2016 – Bylo požádáno o akreditaci konference u MŠMT jako DVPP.

4. 4. 2016 – Zahájena registrace.

19. 4. 2016 – Zveřejněn předběžný rámcový program konference.

5. 5. 2016 – Konference byla akreditována u MŠMT pod Č.j.: MSMT- 10959/2016-1-336.

11. 7. 2016 – Zveřejněn předběžný program konference s příspěvky účastníků.

15. 7. 2016 – Ukončena prodloužená registrace účastníků konference.