Program konference

Pátek / Friday 26. 8. 2016

10.00–12.45 Registrace / Registration
12.00–13.00 Pokusy pro příchozí I. – „Střípky z novolíšeňského vědohraní“ – Žáci ZŠ Novolíšeňská Brno pod vedením RNDr. Věry Pejčochové
12.45–13.00 Zahájení konference / Opening ceremony
13.00–13.15 Sládek Petr, Trna Josef: Vzpomínka na doc. Josefa Janáse
13.15–14.00 Zvaná přednáška / Invited lecture
Kireš Marián: Potenciál neformálneho vzdelávania vo vedeckom centre
14.00–14.05 Technická přestávka / Technical break
14.05–14.50 Pokusy pro příchozí II. – „Střípky z novolíšeňského vědohraní“ – Žáci ZŠ Novolíšeňská Brno pod vedením RNDr. Věry Pejčochové
14.30–14.50 Přestávka / Coffee break
14.50–14.55 Předávání diplomů nejmladším účastníkům VNUF 21
I. blok příspěvků
14.55–15.10 Novotný Jan: Pády a výstupy na rotující Zemi
15.10–15.25 Reichl Jaroslav: Optické klamy a další náměty na experimenty
15.25–15.40 Jermář Jakub: Kuchařka jednoduchých experimentů
15.40–15.55 Bonaventurová Kateřina: Optická analýza fyzikálních experimentů v reálném čase, podívejte se na svět kolem sebe očima měřící kamery!
15.55–16.10 Kácovský Petr: Fyzika očima termografie
16.10–16.25 Kéhar Ota: Zákon převrácených čtverců v astronomii
16.25–16.40 Švecová Libuše: Klimatické změny z pohledu fyziky
16.40–16.55 Přestávka / Coffee break
II. blok příspěvků
16.55–17.10 Vícha Vladimír, Jurica Jan: Mapujeme geomagnetické pole
17.10–17.25 Kohout Jiří: Možnosti využití meteorologických map při tvořivé výuce fyziky
17.25–17.40 Burdová Veronika, Tesař Jiří: Fyzika ve filmu
17.40–17.50 Žilavý Peter, Sovadina Michal: Svět energie – elektronický portál pro všechny od 5 do 99 let
17.50–18.10 Konečný Pavel: Leidenfrostův jev
18.10–18.20 Jančář Luděk: Částice a atomy – jasně, přehledně a zábavně
19.00–21.30 Návštěva ve VIDA! science centrum Brno – Zábavní vědecký park s programem

Sobota / Saturday 27. 8. 2016

III. blok příspěvků
8.25–8.40 Svobodová Jindřiška: Coriolisova síla názorně
8.40–8.55 Kolář Karel: Problémové úlohy FYKOSu
8.55–9.15 Žilavý Peter: Neposlušná elektrostatika
9.15–9.30 Böhm Pavel: Měření rychlosti projektilu pomocí počítače
9.30–9.50 Lustig František: Arduino–Remduino – vzdálené experimenty s Arduinem
9.50–10.05 Šabatka Zdeněk, Kácovský Petr, Snětinová Marie, Machalická Jana, Boček Vít, Homolová Lenka, Kolář Petr: Experimenty z Interaktivní fyzikální laboratoře: Vrhy
10.05–10.25 Kusák Radim: Použití kamery mobilních telefonů a tabletů – SlowMotion a Timelapse
10.25–10.45 Krátké upoutávky na výstavky a postery / Short info on exhibitions and posters
Přestávka / Coffee break
IV. blok příspěvků
10.45–11.00 Jermář Jakub: Molekulová fyzika s Vernierem
11.00–11.15 Staněk Miroslav: Bezdrátové senzory PASCO Scientific
11.15–11.30 Desenský Petr, Havlíček Jan: Novinky v iQLANDII
11.30–11.50 Bochníček Zdeněk: Několik poznámek o povrchovém napětí
11.50–12.00 Sládek Petr, Pawera Lukáš, Miléř Tomáš: Na co může ještě sloužit fotovoltaická elektrárna
12.00–14.00 Oběd / Lunch
(V případě slunečného počasí také pečení „solárního moučníku“ v solárních vařičích)
V. blok příspěvků
14.00–14.15 Hrdý Jan: Odborná činnost studentů na GJP Slavičín
14.15–14.35 Piskač Václav: Z Fyzikálního šuplíku 006
14.35–14.50 Žák Vojtěch: Atmosférický tlak na několik způsobů
14.50–15.05 Nečas Tomáš: What if?
15.05–15.20 Veselý Jan, Krajčová Věra: Astrofyzikální videa
15.20–15.35 Jarosz Jerzy, Szczygielska Aneta, Pawlik Janina: Lichtenberg figures
15.35–16.00 Přestávka / Coffee break + Posterová sekce/ Poster session
(Seznam posterů viz níže / The list of posters see at the end of this page)
VI. blok příspěvků
16.00–16.15 Pavlicová Vladimíra: eTwinningové projekty ve fyzice
16.15–16.30 Böhm Pavel: Experimenty z Přírodovědných Inspiromatů
16.30–16.45 Erhart Jiří: Tvarová paměť chytrých materiálů
16.45–17.05 Pazdera Václav: Pár zajímavých nápadů VII
17.05–17.20 Sladký Petr, Lustig František: Příspěvek k výuce sledování čistoty vod porovnávacími senzorickými a míchacími metodami
17.20–17.35 Konečný Martin: Pokusy na pomezí fyziky a chemie
17.35–17.50 Boček Vít: Elektřina z tuňáka a z dalších netradičních zdrojů
Blok experimentů v exteriéru
18.00–18.30 Sládek Petr, Pawera Lukáš, Miléř Tomáš: Experimenty v exteriéru
19.00–22.00 Společenský večer / Conference dinner
Jako hudební doprovod pro konferující bude hrát Hudební skupina Těleso.

Neděle / Sunday 28. 8. 2016

VII. blok příspěvků
8.35–8.50 Drexler Michaela: Optické hračky
8.50–9.05 Houfková Jitka: Science on Stage a European STEM League
9.05–9.20 Reichl Jaroslav, Machalická Jana, Polák Zdeněk: Několik projektů z tábora, tentokrát na téma „Modelování bez plastelíny, aneb když nemůže fyzik k černé díře, musí si jí namodelovat“
9.20–9.35 Balek Bronislav: Novinky v biofyzikálních experimentech se systémem ISES
9.35–9.50 Navrátil Vladislav, Jenišová Dagmar, Příplatová Miroslava: Mpembův jev – jev, nebo artefakt?
9.50–10.00 Martincová Daniela: Projekt „Vím proč!“
10.00–10.20 Dvořák Leoš: Další nápady z Malé Hraštice: Jáma a kyvadlo
10.20–10.40 Přestávka / Coffee break
VIII. blok příspěvků
10.40–11.00 Staněk Miroslav: Bádání? Ano, ale… aneb: Sensorium a BOV
11.00–11.15 Ryston Matěj: Fyzikální animace pomocí VPythonu aneb 3D programování pro smrtelníky
11.15–11.30 Hubeňák Josef, Polák Jan: Dvakrát do mikrosvěta
11.30–11.45 Houfková Jitka, Čermáková Aneta: Pohádky, kde se problémy neřeší kouzly, ale fyzikálními pokusy
11.45–12.05 Novák Petr: (Ne)zapomenuté experimenty
12.05–12.20 Dvořáková Irena: Reflexe ve výuce fyziky??!!
12.20–13.00 Zakončení konference / Closing ceremony
Předání cen FPS JČMF / Physics Educational Society Awards Ceremony

Postery / Posters

Hajdusianek Anna, Ciżman Agnieszka
Fun with Archimedes law

Havlíček Karel, Ryston Matěj
Demonstrační sada pro výuku optiku s pomocí 3D tiskárny

Hejnová Eva
Bublinové úlohy z optiky s náměty na jednoduché pokusy

Kramářová Lenka
Školní Wikipedie – co to je?

Miléř Tomáš, Pawera Lukáš, Sládek Petr
Foucaultovo kyvadlo

Novák Petr, Hrubá Bohumila
Historický vývoj učebnic fyziky

Pawera Lukáš, Miléř Tomáš
Lihová raketa nejen pro zábavu

Šestáková Jana
Peer Instruction – podpora pro učitele

Vochozka Vladimír, Bednář Vít, Tesař Jiří
Luxmetr, úhloměr a tónový generátor v mobilním telefonu

Výstavky / Small exhibitions

Pokusy pro příchozí – „Střípky z novolíšeňského vědohraní“

Pomůcky do fyziky

Sobriety s.r.o.

VIDA! science centrum Brno