Obecné informace

Pořadatel:

Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání PdF MU

Místo konání konference:

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity,
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání
Poříčí 7/9
603 00 Brno
najít na mapě

Důležité termíny:

Včasná registrace (snížené vložné): do 15. 5. 2016 (včetně)
Uzávěrka přihlášek, plateb a abstraktů: 30. 6. 2016
Konání konference: 26. 8. – 28. 8. 2016
Odevzdání příspěvků: nejpozději při příjezdu na konferenci

E-mail:

vnuf21@ped.muni.cz

Web:

http://vnuf21.ped.muni.cz

Kontaktní adresa:

Jana Jachymiáková
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání PdF MU
Poříčí 7
603 00 Brno
Telefon: +420 549 49 1675

Organizační a programový výbor konference:

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. – předseda
prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.
doc. RNDr. Josef Trna, CSc.
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Mgr. Petr Novák, Ph.D.
RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
PhDr. Jan Válek, Ph.D.
PhDr. Mgr. Michaela Šutová
Mgr. Lukáš Pawera
Jana Jachymiáková

Poplatky a ceny

Vložné včasná registrace
(přihláška do 15. 5. 2016)
plné
(po 15. 5. 2016)
Individuální člen JČMF 450,- Kč 550,- Kč
Kolektivní člen JČMF 500,- Kč 600,- Kč
Nečlen JČMF 550,- Kč 650,- Kč

Ubytování pro účastníky konference bude zajištěno v Garni hotelu Vinařská, Vinařská 5, 603 00 Brno.
Společenský večer s rautem: 400,- Kč

Bankovní spojení – účet v Kč:

Majitel účtu: Jednota českých matematiků a fyziků pobočka Brno
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2700604074 / 2010
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ6920100000002700604074
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Konferenci finančně podpořili:

Nadace Depositum Bonum   Nadace Depositum Bonum

Akreditace:

11. 3. 2016 – Bylo požádáno o akreditaci konference u MŠMT jako DVPP.

5. 5. 2016 – Konference byla akreditována u MŠMT pod Č.j.: MSMT- 10959/2016-1-336.