Příspěvky

Jako příspěvky do konference uvítáme nejen (již tradiční) zajímavé pokusy, ale například i samostatné práce žáků, videozáznamy experimentů, svépomocí zhotovené pomůcky a další příklady, jak výuku fyziky oživit a učinit z ní zajímavý předmět.

Příspěvky do konference mohou mít tyto formy:

  • Vystoupení
  • Poster (plakát, doporučená velikost A1 tj. 594 × 841 mm, lze orientovat jak na výšku, tak na šířku)
  • Výstavka (pokusů, konstrukcí, žákovských prací, …)

Příspěvky mohou být předneseny v těchto jazycích:

  • Česky
  • Slovensky
  • Anglicky (anglické příspěvky budou překládány do češtiny)

Vystoupení:

Délka vystoupení je 10–20 minut. Delší vystoupení je možné pouze ve zdůvodněných případech a po dohodě s programovým výborem konference a v případě „zvaných přednášek“. Organizační výbor si vyhrazuje právo omezit vámi požadovaný čas v případě nedostatku časového prostoru tak, aby se dostalo na všechny zájemce. Při prezentaci bude k dispozici počítač, dataprojektor a vizualizér, zpětný projektor.

Těšíme se na spoustu zajímavých příspěvků – a vyzýváme zejména učitele ze škol, aby neváhali předvést třeba i věci, které sami považují za drobnosti. I ty (a leckdy právě ony) jsou často velice zajímavé a inspirativní!

Abstrakty

Pokud chcete mít na konferenci příspěvek, je nutné po přihlášení ještě zadat na této stránce jeho abstrakt. Na základě abstraktu rozhodne programový výbor o zařazení příspěvku do programu konference.

Abstrakty všech přihlášených příspěvků jsou automaticky uveřejňovány na příslušné webové stránce.

Sborník příspěvků

Z konference bude vydán sborník příspěvků. Příspěvky budou v elektronické podobě vybírány při registraci na začátku konference.

Pro tvorbu příspěvků do sborníku použijte tuto šablonu. Přesné pokyny pro formátování příspěvků jsou uvedeny v tomto dokumentu. Maximální délka příspěvku do sborníku je 5 stran. Delší příspěvky lze do sborníku zařadit pouze po dohodě s programovým výborem, který si vyhrazuje právo příspěvek zkrátit. Příspěvky nesplňující uvedené pokyny budou vyřazeny.

Vybrané příspěvky z letošního ročníku Veletrhu nápadů budou také publikovány v rámci souhrnného sborníku všech ročníků Veletrhu nápadů. Z tohoto důvodu žádáme autory, aby společně s příspěvkem odevzdali v samostatném souboru jeho krátkou anotaci (max. 2–3 věty, které shrnují obsah článku) a vybrali vhodná klíčová slova (seznam doporučených klíčových slov, v nutných případech můžete přidat nová).