Konzultační středisko Katedry matematiky PdF MU s poradenskou službou je určeno jak pro učitele matematiky 1. a 2. stupně ZŠ tak i pro širší veřejnost. Zaměřujeme se především na problémy výuky matematiky na ZŠ a dalšího studia matematiky. Jsme připraveni pomoci při koncipování ŠVP vycházejících z RVP ZV pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace.

Našimi hlavními odborníky a konzultanty jsou učitelé Katedry matematiky PdF MU, ti jsou rovněž připraveni poskytnout pomoc uchazečům o rigorózní řízení v oborech učitelství matematiky pro ZŠ a učitelství matematiky pro SŠ. Naše konzultační středisko má ve svém programu především následující tématické okruhy:

  • Péče o žáky s poruchami učení (1. stupeň ZŠ)
  • Péče o žáky s poruchami učení (2. stupeň ZŠ)
  • Péče o handicapované žáky
  • Péče o skupiny žáků z minoritních skupin
  • Péče o talentované žáky
  • Poradenská činnost pro rodiče žáků
  • Poradenská činnost pro žáky a absolventy středních škol
  • Pomoc učitelům připravujícím se k rigoróznímu řízení

Máte-li zájem o konzultaci, kontaktujte, prosím, příslušnou osobu emailem:

RNDr. Růžena Blažková, CSc.: Žáci s poruchami učení – blazkova@ped.muni.cz
Mgr. Irena Budínová, Ph.D.: Nadaní žáci, diferencovaná výuka – budinova@ped.muni.cz
Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.: Řešení zajímavých úloh, Matematická olympiáda – beranek@ped.muni.cz

Kde nás najdete:
Katedra matematiky, PdF MU
Poříčí 31, Brno 603 00
Kontakt: Tel: 549491670 (sekretářka kat. matematiky)