Ve středu 27. 11. 2019 jsme se pojedenácté potkali na již tradičním semináři Setkání studentů a učitelů matematiky. Cílem tohoto semináře je propojovat akademiky, studenty učitelství a učitele z praxe nad jejich společným cílem, kterým je vzdělávání žáků matematice. Akce byla příjemná a obohacující, účast byla hojná, jak je vidět z fotografií.