Od roku 2017 jsou projekty uváděny na centrálních stránkách fakulty

V rámci edukativních projektů vznikla řada výstupů, které postupně zveřejňujeme pro veřejnost, např.

https://www.nadanyprvnacek.cz/lekce-katalog

 Mezipředmětové vzdělávání mladých historiků matematiky

Název: Interdisciplinary education of junior historians of mathematics

Popis: Díky projektu měli studenti fakulty možnost setkat se s významnými historiky matematiky a získat tak nový pohled na roli historie matematiky ve vzdělávání dětí i učitelů matematiky.  Mladým hisotirkům matematiky projekt nabídl profesní růst a ukázal, že historie matematiky je samostatná vědní disciplína.

Poskytovatel: Norské fondy, program CZ07 Spolupráce škol a stipendia

Doba řešení: září 2015 – červen 2016

Více se dozvíte na stránkách projektu: 

 http://kmdg.8u.cz/

http://kmdg.8u.cz/institutional-cooperation-project/

 

Projekt FR MU 2015

Název projektu: Příprava studijních materiálů v anglickém jazyce pro přípravu budoucích učitelů k práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami v matematice. Hlavní řešitel: doc. Jaroslav Beránek, CSc. Autorky textů: RNDr. Růžena Blažková, CSc., Mgr. Irena Budínová, Ph.D., Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D., RNDr. Milena Vaňurová, CSc. Překladatelky do AJ: RNDr. Jana Beránková, Mgr. Helena Durnová Ph.D.  V rámci projektu byly zpracovávány materiály v českém a anglickém jazyce pro výuku matematiky žáků se specifickými poruchami učení. 1) Žáci s SVP, Children with special needs, 2) Deficity dilcich funkci, Partial functions disorders, 3) Komunikační bariéry, Barriers in communication, 4) Nadaní s SPU, Tallented with SRD, 5 Dyskalkulie a pomucky, Aids and specific needs

 

Projekt INTERMA

V květnu 2015 skončil tříletý projekt INTERMA – Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce. Výsledkem jsou studijní opory v českém a anglickém jazyce, dostupné na Studijní opory INTERMA

Nadaní žáci

V březnu 2015 skončil dvouletý projekt Nadaní žáci.

Educoland

V prosinci 2014 skončil dvouletý projekt EDUCOLAND. Na to, jaké materiály byly vytvořeny v sekci Matematika, se můžete podívat na https://educoland.muni.cz