Setkání studentů a učitelů 2018

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 jsme se sešli na jubilejním semináři s názvem Setkání studentů a učitelů matematiky. Ústředním tématem semináře bylo využívání pomůcek ve výuce matematiky na základní škole. Účast byla hojná, seminář navštívili zejména učitelé z praxe, což byl pro organizátory velmi potěšující fakt. V úvodu vystoupila Mgr. Irena Budínová, Ph.D. s příspěvkem týkajícím se problematiky výuky sčítání s přechodem.

Paní učitelka PaedDr. Dagmar Bulová ukázala několik Montessori pomůcek, které se využívají k osvojování základních aritmetických dovedností. Vzala s sebou i děti, které ukázaly, jak se se pomůckami pracuje. Dan demonstroval sčítání na řádovém počítadle, Adrianka sčítala přirozená čísla vyšších řádů s pomocí známkové hry, David sčítal s pomocí Banky.

Paní zástupkyně ze ZŠ Náměstí 28 října, Ing. Elena Varaďová Ostrá, ukázala několik pomůcek, které jsou velmi dostupné, levné a snadné na výrobu. Demonstrovala např., jak se na jejich škole využívají ve výuce matematiky kostky, karty či jiné „nečekané“ pomůcky.

Přestávku zpříjemnilo skvělé občerstvení, které zajišťoval pan Charvát. Učitelé o přestávce živě diskutovali, „staří“ známí se potkávali po dlouhé době.

Po přestávce paní zástupkyně ze ZŠ Sirotkova, Mgr. Marcela Cvrkalová, představila pomůcky, které využívá při výuce prostorové geometrie, objemů a povrchů těles.

Na závěr Mgr. Barbora Havířová, Ph.D. předvedla, jak seznamuje děti od 3. ročníku ZŠ s dvojkovou soustavou.

Akce byla velmi vydařená, inspirující a obohacující. Děkujeme všem vystupujícím, ale také všem účastníkům, kteří si našli čas a přišli se s námi sejít.