Semináře Katedry matematiky – podzim 2023

Opět zveme v podzimním semestru 2023 zveme zájemce o různorodá matematická a didaktická témata na semináře, které tradičně pořádá Katedra matematiky PdF MU:

  • 11.října 2023 doc. RNDr. Alena Prídavková, Ph.D.  (PU Prešov) Ako použiť matematickú úlohu pri rozvoji schopnosti učiť sa?     https://jcmf.cz/?q=cz/node/2363
  • 1.listopadu 2023 Setkání učitelů a studentů matematiky XIV, Vyvozování nových matematických pojmů manipulativní činností    https://jcmf.cz/?q=cz/node/2365
  • 29.listopadu 2023 doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. (JU České Budějovice)
    Tvoření úloh aneb je možné nerozumět matematice, která se učí na 1. stupni ZŠ https://jcmf.cz/?q=cz/node/2364

Obvyklé místo konání:  Posluchárna 32, Poříčí 31, Brno, od 14:15 do 15:30 hod.

Podrobnější anotace příspěvků podzimního semináře 2023 naleznete ZDE.

♠   ♥   ♦   ♣

V minulých semestrech proběhly:

Semináře Katedry matematiky PdF MU,     jaro 2023

Srdečně zveme všechny zájemce o různá matematická a didakticko-matematická témata na semináře, které pořádá Katedra matematiky PdF MU v podzimním semestru 2022:

9. březen 2023 Karel Pazourek (Praha): Šifrování ve výuce matematiky
23. březen 2023 Libuše Samková (České Budějovice): Otevřené a polyvalentní úlohy v matematice
13. duben 2023 Iva Dřímalová (Brno): Podpora studentů učitelství matematiky na PřF MU
27. duben 2023 Veronika Svobodová (Brno): Jak v hodinách matematiky rozvíjet měkké dovednosti a pozitivně ovlivňovat klima třídy

Semináře Katedry matematiky PdF MU, podzim 2022

Srdečně zveme všechny zájemce o různá matematická a didakticko-matematická témata na semináře, které pořádá Katedra matematiky PdF MU v podzimním semestru 2022:

29. září 2022: Mgr. Michal Zamboj, Ph..D. (UK Praha)
Mezi analogií a paradoxem ve čtyřrozměrné geometrii
Detaily události

13. října 2022: Prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (MU Brno)
Obrázky z historie matematického modelování epidemií
Detaily události

10. listopadu 2022: Mgr. Jana Horáková (ZŠ Antonínská Brno)
Žijeme matematikou ve škole (i) mimo hodiny matematiky
Detaily události

24. listopadu 2022: Setkání studentů a učitelů matematiky
Nadaní žáci ve výuce matematiky

Celý program semináře na podzim 2022 naleznete ZDE.

Historický seminář ÚMS PřF MU, podzim 2022:

Historický seminář

Didaktický seminář ÚMS PřF MU, podzim 2022

Didaktický seminář

Semináře katedry matematiky jaro 2022

Na jaře 2022 pro vás připravujeme semináře z oblasti matematiky či didaktiky matematiky. Pozvánka ZDE.

Jaro 2021:

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku Dannyho Beckerse s názvem Stories about mathematics education, 1 700 – 2 000. Přednáška proběhne v úterý 23. 3. od 10 hodin online přes platformu Zoom, v případě zájmu o odkaz pište na hdurnova@ped.muni.cz

Jaro 2020: Pořádáme středeční katedrální semináře. Pozvánka níže.

Semináře Katedry matematiky jaro 2020

Zveme všechny příznivce semináře Katedry matematiky na zajímavé přednášky, které budou uskutečněny v jarním semestru 2020. Více zde: Seminář KMa jaro 2020

Setkání učitelů a studentů matematiky XI

Zveme všechny příznivce na tradiční seminář Setkání učitelů a studentů matematiky XI, tentokrát s podtitulem Zajímavé matematické aktivity pro šikovné žáky.

Bližší informace zde: Pozvanka Setkani 2019

MjUNI 2019/2020

Dne 12. 10. 2019 se na Pedagogické fakultě konal šestý ročník dětské univerzity MjUNI. Na katedře matematiky jsme pro děti připravili dvě témata: Matematická šifrárnaSkládáme, stavíme a objevujeme v geometrii.

Pozvánka na seminář KM PdF MU podzim 2019

Zveme všechny příznivce Semináře katedry matematiky na zajímavé přednášky a semináře, které se budou konat na podzim 2019. Seznam akcí naleznete zde: Pozvánka na seminář KMa – podzim 2019


Pozvánka na seminář KM PdF MU jaro 2019

Srdečně zveme všechny zájemce na katedrální semináře, které budou uskutečněny v tomto semestru. Pozvánku na semináře najdete ZDE.

Pozvánka ne přednášky doc. Levenberg

V březnu 2019 poctí svojí návštěvou Katedru matematiky doc. Ilana Levenberg z College of Education v Haifě, Izraeli. Zájemci o její přednášky jsou srdečně zváni.

Pozvánka na přednášky doc. Levenberg


Pozvánka na Setkání učitelů a studentů matematiky 2018

Katedra matematiky Pedagogické fakulty MU srdečně zve všechny zájemce o vzdělávání na jubilejní 10. seminář s názvem Setkání učitelů a studentů matematiky. Seminář se koná 22. 11. od 13:30. Pozvánku a program semináře najdete zde: Pozvánka Setkání učitelů 2018

Pozvánka na semináře podzim 2018

Vážení příznivci Semináře Katedry matematiky PdF MU, srdečně vás zveme na další zajímavé přednášky a semináře, které se uskuteční v podzimním semestru. Více informací viz Program semináře.


Pozvánka na semináře podzim 2017

I v tomto semestru zveme všechny příznivce semináře Katedry matematiky na zajímavé semináře. Nabídku seminářů pro podzim 2017 najdete v Pozvánka na seminář podzim 2017

Dále zveme studenty učitelství matematiky na vystoupení jejich kolegů – studentů píšících bakalářskou nebo diplomovou práci na Katedře matematiky. Rozpis výstupů je možné najít v Rozpis prezentací diplomových a bakalářských prací. Aktualizovaný rozpis mohou studenti najít v ISu.


Pozvánka na semináře podzim 2016

Vážení příznivci semináře Katedry matematiky, dovolujeme si vás pozvat na další zajímavé semináře. Nabídku seminářů pro období podzim 2016 najdete v pozvánce.

Pozvánka na semináře jaro 2016

Milí příznivci Semináře Katedry matematiky PdF MU, opět vás zveme na přednášky, které se budou konat v tomto semestru. Zde se můžete podívat na nabídku přednášek: seminar_jaro_2016

Pozvánka na semináře podzim 2015

Milí příznivci Semináře Katedry matematiky PdF MU, opět vás zveme na přednášky, které se budou konat v tomto semestru. Zde se můžete podívat na nabídku přednášek: seminar_podzim_2015

Archiv: Semináře a akce katedry matematiky