Semináře a akce

Katedra matematiky pořádá již tradičně Semináře Katedry matematiky PdF MU. Katedra matematiky dále pořádá seminář Setkání studentů a učitelů matematiky.

Pozvánka na seminář KM PdF MU jaro 2019

Srdečně zveme všechny zájemce na katedrální semináře, které budou uskutečněny v tomto semestru. Pozvánku na semináře najdete ZDE.

Pozvánka ne přednášky doc. Levenberg

V březnu 2019 poctí svojí návštěvou Katedru matematiky doc. Ilana Levenberg z College of Education v Haifě, Izraeli. Zájemci o její přednášky jsou srdečně zváni.

Pozvánka na přednášky doc. Levenberg

Pozvánka na Setkání učitelů a studentů matematiky 2018

Katedra matematiky Pedagogické fakulty MU srdečně zve všechny zájemce o vzdělávání na jubilejní 10. seminář s názvem Setkání učitelů a studentů matematiky. Seminář se koná 22. 11. od 13:30. Pozvánku a program semináře najdete zde: Pozvánka Setkání učitelů 2018

Pozvánka na semináře podzim 2018

Vážení příznivci Semináře Katedry matematiky PdF MU, srdečně vás zveme na další zajímavé přednášky a semináře, které se uskuteční v podzimním semestru. Více informací viz Program semináře.

Pozvánka na semináře podzim 2017

I v tomto semestru zveme všechny příznivce semináře Katedry matematiky na zajímavé semináře. Nabídku seminářů pro podzim 2017 najdete v Pozvánka na seminář podzim 2017

Dále zveme studenty učitelství matematiky na vystoupení jejich kolegů – studentů píšících bakalářskou nebo diplomovou práci na Katedře matematiky. Rozpis výstupů je možné najít v Rozpis prezentací diplomových a bakalářských prací. Aktualizovaný rozpis mohou studenti najít v ISu.

Pozvánka na semináře podzim 2016

Vážení příznivci semináře Katedry matematiky, dovolujeme si vás pozvat na další zajímavé semináře. Nabídku seminářů pro období podzim 2016 najdete v pozvánce.

Pozvánka na semináře jaro 2016

Milí příznivci Semináře Katedry matematiky PdF MU, opět vás zveme na přednášky, které se budou konat v tomto semestru. Zde se můžete podívat na nabídku přednášek: seminar_jaro_2016

Pozvánka na semináře podzim 2015

Milí příznivci Semináře Katedry matematiky PdF MU, opět vás zveme na přednášky, které se budou konat v tomto semestru. Zde se můžete podívat na nabídku přednášek: seminar_podzim_2015

Archiv: Semináře a akce katedry matematiky