Fakultní stránka s časovým rozpisem praxí (2023/2024):

TERMÍNY PRAXÍ – PRO PREZENČNÍ STUDIUM (2023/2024)

TERMÍNY PRAXÍ – PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM (2023/2024)

Praxe 2 – souvislá učitelská praxe ve 2. semestru.
Praxe 3 – souvislá učitelská praxe ve 3. semestru.

Student si zvolí základní školu nebo víceleté gymnázium (většinu hodin pak absolvuje v nižších ročnících). Z důvodu hospitace je potřeba, aby alespoň jednou z Praxí 1, 2, 3 byla vybraná škola v Brně.

  • Zvolenou školu zaregistruje. Více informací na stránce Katedry pedagogiky https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe
  • Ohlásí se vedení školy, domluví se na průběhu praxe. Zajistí si dostatek náslechových hodin a hodin, které sám odučí. Informuje se na možnost tandemové výuky. Pro zápočet se uznávají pouze hodiny matematiky.
  • V případě, že je student osloven ze strany fakulty ohledně hospitace, aktivně spolupracuje při domluvě termínu hospitace. Před hospitací dá hospitujícímu pedagogovi k dispozici svoji přípravu na vyučovací hodinu. Zajistí si, aby dostal zpětnou vazbu od provázejícího učitele i pedagoga z fakulty a ty poté vloží do Sebe/hodnotícího nástroje (viz níže).
  • Po skončení praxe vloží Přehled činností vykonávaných studentem na praxi do příslušné odevzdávárny a vyplní Sebe/hodnotící nástroj pro Učitelskou praxi.
  • Více informací na https://www.ped.muni.cz/pedagogika/pokyny-podzim-2019/

V případě nejasností se obracejte na Bc. Denisu Foltovou, DiS. nebo na Mgr. Irenu Budínovou, Ph.D.

Další dokumenty k praxím najdete zde:

Fakultní školy:  https://www.ped.muni.cz/o-nas/fakultni-skoly

Bakalářské – asistentské praxe:  https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe

Magisterské – učitelské praxe: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/ucitelske-praxe