Matheatre, aneb matematické divadlo

S koncepcí matematického divadla jsem se setkala na studijním pobytu Erasmus+ na Kypru. Moc se mi zalíbila myšlenka propojení herecké aktivity s matematickým učivem. Pro žáky – a to jak žáky v matematice šikovné, tak ty nejslabší – je tato aktivita důležitá z mnoha hledisek. To nejdůležitější je však asi to, že matematické učivo, které se může některým žákům jevit nezáživné, je najednou tak trochu v jiném světle. Žáky může divadlo podnítit k tomu, aby se začali o dané matematické téma zajímat, případně jim může vysvětlit některé nejasnosti.

Na Kypru se možnostmi matematického divadla zabývají již několik let, pořádají mezinárodní soutěže a podívat se na ukázky jejich činnosti můžete na stránce LeMath

Naše první divadlo

O první nacvičení a zrealizování divadla se pokusili studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru matematika a nutno říci, že pokus to byl více než zdařilý. Studenti měli svého scénáristu, režizéza, někdo pomáhal s prezentací, někdo zase s výrobou kulis a kostýmů. Vymysleli zábavný děj a do něj vmísili matematické učivo. Týmová práce se vyplatila a na výsledek se můžete podívat zde: Matematické divadlo 2016.

Matematické divadlo 2018

Matematické divadlo 2017