Fungování katedry matematiky PdF v době karantény

V období karantény se na katedře matematiky snažíme věnovat studentům v rámci dostupných možností. Distanční výuka je vedena formou vytváření či využívání studijních textů, pomocí online hodin nebo online konzultací, videí, která buď vytvářejí sami vyučující, nebo jsou dostupná na Youtube. Naším cílem je usnadnit studentům nelehkou situaci, kdy jsou odkázáni sami na sebe a je obtížné s vyučujícími konzultovat různé nejasnosti, jak jen je v našich silách.