Setkání studentů a učitelů matematiky online

Z důvodu přísnějších opatření ohledně epidemie Covid19 se bude seminář konat online. Odkaz pro připojení: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGE4ZTg3ZDQtNjFhMC00MDkzLWIwODgtMTI5YTZkMWM0OWNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22%2c%22Oid%22%3a%2280b885f7-a7a2-4fea-9ba0-2b8ebd98de9e%22%7d

Setkání učitelů a studentů matematiky XII: Outdoorová matematika

POZOR! Setkání proběhne hybridně, přednášet se bude z fakulty a účastníci se připojí online. Adresa pro připojení: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGE4ZTg3ZDQtNjFhMC00MDkzLWIwODgtMTI5YTZkMWM0OWNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22%2c%22Oid%22%3a%2280b885f7-a7a2-4fea-9ba0-2b8ebd98de9e%22%7d Srdečně zveme všechny zájemce na… Read more Setkání učitelů a studentů matematiky XII: Outdoorová matematika