Setkání učitelů a studentů matematiky 2022

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 jsme se v hojném počtu sešli na tradičním semináři Setkání učitelů a studentů matematiky. Letošním tématem bylo Vzdělávání nadaných žáků v matematice. Zazněly zajímavé příspěvky o různých přístupech učitelů k péči o nadané žáky.