SVOČ 2021

V česko-slovenské soutěži bakalářských, diplomových a závěrečných prací SVOČ Masarykovu univerzitu v tomto roce reprezentovali tři studenti: Bc. et Bc. Zuzana Frkalová, Bc. Jakub Volek a Bc. Daniel Jandora. Posledně jmenovaný získal za svoji diplomovou práci s názvem Aplikace šifer v aritmetických tématech vyučovaných na základní škole 1. místo v kategorii diplomových prací. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci!

Diplom Daniel Jandora