Volitelný předmět CORE072 Věda a společnost

Rozhovor s Mgr. Helenou Durnovou, Ph.D.   se týká předmětu „Věda a společnost. Na webu „Učit se učit“ vám představuje lektory i tématický obsah předmětu, který vám může otevřít nové obzory:  https://www.ucitseucit.cz/ucitelstvi/predmety/pod-poklicku-core-predmetum-4

CORE předměty patří k univerzitnímu základu, který dává studentům možnost prozkoumat témata z různých oborů a obohatit tak své studium. Jde o jednosemestrální předměty, které nepředpokládájí  předchozí znalosti. Jsou ukončeny kolokviem a studenti obdrží 3 kredity.