Vítejte na stránkách oddělení výchovy ke zdraví KTVVZ.

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví – oddělení výchovy ke zdraví zajišťuje v prezenční a kombinované formě a ve formě celoživotního vzdělávání výuku pro různé studijní obory na Pedagogické fakultě MU.

  • Katedra garantuje tyto studijní obory:
  1. V bakalářském studijním programu: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (prezenční a kombinované studium)
  2. V magisterském navazujícím programu: Učitelství Výchovy ke zdraví pro základní školy (prezenční a kombinované studium)
  • Katedra zajišťuje na PdF MU v Brně rigorózní řízení pro studijní obory: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy.
  • Katedra dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci – Katedrou antropologie a zdravovědy, s Pedagogickou fakultou v Plzni – Katedrou školní psychologie, Oddělením výchovy ke zdraví, s Katedrou výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích, s Krajskou hygienickou stanicí v Pardubicích, se Státním zdravotním ústavem v Praze, s organizacemi Mammahelp, Anabell, Liga proti rakovině, s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně aj.
  • Zahraniční spolupráce je navázána s odbornými pracovišti na vysokých školách na Slovensku a ve Slovinsku (Ljubljana, Koper).
  • Členové katedry a studenti se podílejí na veřejných aktivitách v oblasti primární prevence (Květinový den aj.).
  • Pracovníci katedry vytvářejí podmínky pro vedení, tvorbu a zpracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací studentů Pedagogické fakulty i dalších fakult MU.

 

tapeta1