Vítejte na stránkách oddělení výchovy ke zdraví KTVVZ.

Oddělení výchovy ke zdraví vzniklo z katedry výchovy ke zdraví, která se transformovala v roce 2006 z katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví. Ta byla na Pedagogické fakultě MU založena 1. července 2003.

V roce 2004 byl pro studium učitelství 2. stupně základních škol vypracován program Rodinná výchova a výchova ke zdraví. Po změnách v kurikulárních dokumentech a vzniku rámcových vzdělávacích programů katedra reagovala na vzniklou situaci tvorbou studijního oboru Výchova ke zdraví. V roce 2006 byl akreditační komisí MŠMT schválen bakalářský studijní obor Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy a magisterský studijní obor Učitelství výchovy ke zdraví.

Od roku 2016 se katedra výchovy ke zdraví sloučila s katedrou tělesné výchovy. Oddělení výchovy ke zdraví zabezpečuje studium v bakalářském programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání a v navazujícím magisterském programu Učitelství výchovy ke zdraví. Oddělení výchovy ke zdraví se podílí také na přípravě učitelů/učitelek pro mateřské školy a pro 1. stupeň základní školy.

Oddělení výchovy ke zdraví najdete v přízemí budovy Poříčí 31.

tapeta1