Kontakt, konzultační hodiny

Vedoucí katedry:

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

muzik@ped.muni.cz

 

Vedoucí oddělení výchovy ke zdraví:

PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.

prochazkova@ped.muni.cz

 

Sekretářka:

Andrea Špačková

spackova@ped.muni.cz

 

Adresa:

Poříčí 31

603 00 Brno

Tel.: +420 549 49 8562

 

Konzultační hodiny pracovníků katedry dle domluvy e-mailem.