Projekty

Aktuální projekty:

  • Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pro předškolní a mladší školní věk (MUNI/A/0877/2017)
  • Multimediální výuková e-publikace pro předměty Tělesná výchova a výchova ke zdraví s didaktikou a Didaktika tělesné výchovy (MUNI/FR/0903/2017)
  • Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006952)
  • Inovace předmětů Biologie člověka a základy zdravovědy 1 a 2 se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku (MUNI/FR/0883/2017)
  • Tvorba metodického materiálu k výuce onkologické prevence na 2. stupni základní školy (DAR-2055-oZ-2017)