Fotogalerie

Prevence karcinomu prsu – Mamma HELP (pí. Absolínová), Základy VkZ, učitelství pro SŠ

Mgr. Slaný

 

Projekt HOBIT (HOdina BIologie pro živoT) – CMP (cévní mozková příhoda), dr. Reissmannová

 

Kurz první pomoci pro učitele – Pardubice, dr. Reissmannová

Výukový program 7A – 7x o alergii a astmatu pro školu, dr. Reissmannová, Mgr. Slaný

Program 7x o alergii a astmatu pro školu reaguje na stále vzrůstající počet alergických onemocnění a astmatu. Katedra výchovy ke zdraví měla to štěstí, že se tohoto programu mohla zúčastnit. Děkujeme především lektorům tohoto programu:)

 

 

Zásady při poskytování první pomoci, dr. Reissmannová

Spolupráce mezi Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity Brno a brněnským Mamma HELPem by mohla být ukázkovým příkladem a to díky paní PhDr. Mgr. Jitce Reissmannové, PhD. Ta nás asi před dvěma roky oslovila s žádostí o přednášky ohledně prevence ca prsu. Přednáškami to ovšem neskončilo. Spolupráce pokračovala také při veřejné sbírce Květinový den a rozvíjí se dál. Tentokrát navštívila osobně naše centrum a v rámci odpoledního programu nám poskytla teoretické i praktické informace, jak postupovat při poskytování první pomoci. Všechny jsme zalovily v paměti a zavzpomínaly, co si o této problematice pamatujeme ze školení, kterými jsme kdysi prošli všichni. Jenže doba se mění a změnily se také i zásady při poskytování první pomoci. A tak je dobré být informován, protože nikdo z nás neví, kdy se dostane do situace, v níž bude muset rychle a správně reagovat. Paní doktorka nám poskytla také rady, jak poskytovat pomoc při nejčastějších zdravotních komplikacích – infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, cukrovka, kolaps a podobně. St. Absolínová

 

Spolupráce ÚPL PdF Olomouc + MU PdF Brno + doc. Stojan Kostanjevec PdF Lublaň

 

Spolupráce s LF MU – prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, Mgr. P. Kellner – Prevence syndromu stáří – simulace, dr. Reissmannová, Mgr. Slaný

Zahraniční návštěva – docent Stojan Kostanjevec – University of Ljubljana – výuka na Katedře výchovy ke zdraví, Mgr. Slaný


Přednáška v rámci studia – sdružení Mammahelp – nácvik samovyšetření prsu, dr. Reissmannová

 

Kurz první pomoci, dr. Reissmannová