Historie

Oddělení výchovy ke zdraví vzniklo z Katedry výchovy ke zdraví, která se transformovala v roce 2006 z Katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví. Ta byla na Pedagogické fakultě MU založena 1. července 2003.

Od roku 2016 se Katedra výchovy ke zdraví sloučila s Katedrou tělesné výchovy.

Oddělení výchovy ke zdraví zabezpečuje studium v bakalářském programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání a v navazujícím magisterském programu Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy.

Oddělení výchovy ke zdraví se podílí také na přípravě učitelů/učitelek pro mateřské školy a pro 1. stupeň základní školy.