“Matematika ve fotbale” Franka Miriam BRUECKLER, 4.9.23 od 14:00

učebna 37, Poříčí 31

Fotbal je populární, ale matematika příliš ne. Na první pohled mezi nimi není souvislost. Pár základních aritmetických úkonů, využití procent pro sledování zápasů plus špetka pravděpodobnosti, pokud jde o sázení, se zdá být pro každého fotbalového fanouška, hráče nebo trenéra více než dostačující. To ovšem zdaleka není vše.  Ani aritmetika, natož pravděpodobnost (a statistika) týkající se fotbalu nebývají zdaleka triviální,  navíc s fotbalem souvisí i geometrie a teorie operací.

Přednáška bude proslovena anglicky. Překlad zajištěn. Doba trvání 45-60 minut, je vhodná pro posluchače od 14 let, některé části i pro posluchače od 12 let.
Více o přednášející FRANCE MIRIAM BRUECKLER  zde: https://www.pmf.unizg.hr/math/en/franka_miriam.bruckler
Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, 3. NP


Maths in football: as far as the general public goes – football is popular, mathematics is not. On the first glance, there are not many connections between the two – some basic arithmetics including percentage usage for following games and championships plus a very little bit of probability if one is into betting seems more than enough for any football fan, player or trainer. However, this is far from true. Both arithmetics, and especially probability (and statistics) relating to football are often far from trivial, and furthermore geometry and operations theory are also related to football.