MATEMATIKA A FYZIKA VE ŠKOLE 16.-18.srpna 23 v Jevíčku

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, Gymnázium Jevíčko a Pobočný spolek JČMF Brno pro učitele pořádají seminář „MATEMATIKA A FYZIKA VE ŠKOLE 2023„.

Těšit se můžete na přednášky z matematiky, pedagogiky i fyziky.

Přednášející: prof. PhDr.Tomáš Janík, Ph.D., doc. RNDr. Helena Koldová , Ph.D., JU, PhDr. Eva Řídká, CSc., Cermat, prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., MFF UK, prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D., TU, doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc., MU, Mgr.Lukáš Richterek, Ph.D., UP, prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D., UTB a další.