O katedře

Vítejte na stránkách Katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Katedra vznikla 1. 10. 2012 sloučením kateder fyziky, chemie a didaktických technologií.

Katedra se dělí na sekci fyziky, sekci chemie sekci odborného vzdělávání. V levém menu tohoto webu najdete informace týkající se katedry, v horním menu pak bližší informace jednotlivých sekcí.

Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání
Pedagogická fakulta MU
Poříči 7
603 00 Brno
Telefon: +420 549 496 841
Fax: +420 549 491 620
E-mail: jachymiakova@ped.muni.cz

Virtuální prohlídky pracovišť naší katedry:

————————————

Katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání a matematiky ve dnech 1.–2. 6. 2017 pořádají 11. ročník mezinárodní Didaktické konference (http://didakticka-konference.ped.muni.cz/).

Na uvedených stránkách jsou k dispozici všechny potřebné informace týkající se přihlášení, publikování  apod.

Za organizační výbor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

————————————

Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání ve dnech 18. 7. – 22. 7. 2016 pořádá 13. ročník celosvětové konference Hands-on Science, HSCI2016 (http://www.hsci.info/hsci2016/index.php) s mottem „Hands-on – the Heart of Science Education”.

Na uvedených stránkách jsou k dispozici všechny potřebné informace týkající se přihlášení, publikování, možnosti ubytování apod.

Za organizační výbor: doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

————————————

Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání ve dnech 26. 8. – 28. 8. 2016 pořádá 21. ročník mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky (http://vnuf21.ped.muni.cz) s mottem „21. veletrh nápadů učitelů fyziky pro 21. století”.

Na uvedených stránkách jsou k dispozici všechny potřebné informace týkající se přihlášení, publikování, možnosti ubytování apod.

Zde naleznete Sborník příspěvků z 21. ročníku konference Veletrh nápadů učitelů fyziky.

Za organizační výbor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.