ERASMUS +

Informace o možnosti získání stipendia z Norských fondů a fondů EHP na zahraniční pobyt v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku od zimního semestru AR 2015/2016

Dům zahraniční spolupráce (DZS) zveřejnil výzvu na podávání žádostí přes program Fondy Norska a Fondy EHP (plakát Norských fondů a Fondů EHP). Přihlášky na individuální mobilitu studentů je možné podávat do 26. března 2015, do 15.00 hod.

Studijní pobyty studentů v délce 3 až 10 měsíců jsou podpořeny stipendiem, které pokrývá náklady na dopravu do výšce max. 25 000 Kč + denní stipendium (cca 875 Kč).

Stáže studentů v zahraničí jsou naší katedrou podporovány. Vycházíme studentům vstříc při organizaci studia možností pokračovat ve studiu podle individuálního plánu a absolvovat tak studium v řádném termínu.

Více informací najdete na stránkách DZS:

http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/

nebo na stránkách Centra zahraniční spolupráce:

http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-fondynorskaehp.

Odpovědná osoba CZS pro individuální mobility, Martin Vašek, http://www.muni.cz/people/53439, za projektové návrhy, Bohdan Fridrich, http://www.muni.cz/people/322803.

Odpovědná osoba na katedře FCHO: RNDr. Eva Trnová, PhD. (trnova@ped.muni.cz)