ERASMUS +

Stáže studentů v zahraničí jsou naší katedrou podporovány. Vycházíme studentům vstříc při organizaci studia možností pokračovat ve studiu podle individuálního plánu a absolvovat tak studium v řádném termínu.

KFChO má v současnosti dvě aktivní smlouvy s těmito institucemi:

Aktuální informace:

Odpovědná osoba na KFChO: Mgr. Tomáš Miléř, PhD. (tomas.miler@mail.muni.cz).