ERASMUS +

Stáže studentů v zahraničí jsou naší katedrou podporovány. Vycházíme studentům vstříc při organizaci studia možností pokračovat ve studiu podle individuálního plánu a absolvovat tak studium v řádném termínu.

V rámci programu ERASMUS+ má naše katedra v současnosti dvě aktivní smlouvy:

Aktuální informace:

Odpovědná osoba na KFChO: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (tomas.miler@mail.muni.cz).