Projekty na OV

Projekty 2011-2013

 • Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování (CZ.1.07/2.2.00/15.0205)

 

Projekty 2007 – 2011

 • Práce na výzkumném záměru ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ DÍLČÍ PROJEKTY.

 

Projekty 2006

 • Práce na výzkumném záměru ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ DÍLČÍ PROJEKTY.
 •  Evropský sociální fond (Mgr. Pavel Pecina, PhD)
 • Pracovní multimediální stanice pro pedagogy (FRVS/564/2006/A) (PaedDr. Pavel Konupčík)
 • Vědeckovýzkumná studentská mikrolaboratoř didaktických technologií (Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D.)

 

Projekty 2005

 • Zahájení práce na výzkumném záměru ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ DÍLČÍ PROJEKTY.
 • Komplexní systém dopravní výchovy dětí a mládeže školního věku jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů. (Doc. RNDr. Mojmír Stojan, CSc.)
 • Počítače a jejich vliv na ekologicko sociální model zdraví ve škole. (Doc. Ing,. Jiří Strach, CSc.)

 

Projekty 2004

 • Implementace dopravní výchovy do vzdělávacího kurikula ZŠ (Doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.)
 • Projekt FRVŠ č. 411 A c (Ing. Josef Vojáček, Ph.D.)
 • Multimediální úlohy z didaktické technologie (PaedDr. Pavel Konupčík)

 

Projekty 2003

 • Bakalářské studium mistrů odborné výchovy (Ing. Miroslav Čadílek)
 • Nástavbové studium absolventů šestisemestrového studia učitelů odborných předmětů (Ing. Miroslav Čadílek)
 • Doplňující pedagogické studium učitelů odborných předmětů na SŠ + Doplňující pedagogické studium mistrů odborné výchovy (Ing. Miroslav Čadílek)
 • Kurzy dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií pro pedagogy seniory (PaedDr. Pavel Konupčík)
 • Řešení systému softwarových prostředků pro výchovně-vzdělávací informační technologie (ICT) k podpoře mezipředmětových vztahů na ZŠ (ve smyslu „Bílé knihy“) (Doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.)
 • Projekt podpory dopravní výchovy ve vzdělávacích programech učitelů 1. st. ZŠ (Doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.)
 • Kurs „Vytváření obsahu sítě Internet“ pro studenty učitelství pro základní a střední školy (Mgr. Adam Švec)
 • Jazykový kurs „ESPERANTO a jeho propedeutická hodnota” (Ing. Josef Vojáček, Ph.D.)
 • Kurs Vzdělávací kybernetika (Klerigkibernetiko) v esperantu (Ing. Josef Vojáček, Ph.D.)

 

Projekty 2002

 • Projekt podpory dopravní výchovy ve vzdělávacích programech učitelů 1. stupně ZŠ (Doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan)
 • Řešení systému softwarových prostředků pro informační výchovně-vzdělávací technologie (ICT) k podpoře mezipředmětových vztahů na ZŠ (ve smyslu „Bílé knihy“) (Doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan)
 • Laboratoř pro výuku didaktických technologií (PaedDr. Pavel Konupčík)
 • Inovace programu přípravy učitelů na práci s didaktickými technologiemi (PaedDr. Pavel Konupčík)
 • Jazykový kurs “ESPERANTO a jeho propedeutická hodnota” (Ing. Josef Vojáček, Ph.D.)
 • Bakalářské studium mistrů odborné výchovy (Ing. Miroslav Čadílek)
 • Doplňující pedagogické studium učitelů odborných předmětů na SŠ.+ Doplňující pedagogické studium mistrů odborné výchovy (Ing. Miroslav Čadílek)
 • Nástavbové studium absolventů šestisemestrového studia učitelů odborných předmětů (Ing. Miroslav Čadílek)

 

Projekty 2001

 • Laboratoř pro internetworking s ambulantním provozem (PaedDr. Otto Kryzan)
 • Projekt podpory dopravní výchovy ve vzdělávacích programech učitelů 1. stupně ZŠ (Doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
 • Nástavbové studium šestisemestrového studia učitelů odborných předmětů (Ing. Miroslav Čadílek)
  Modulový systém doplňujícího pedagogického studia mistrů odborné výchovy a učitelů odborných předmětů (Ing. Miroslav Čadílek)
 • Inovace programu přípravy učitelů na práci s didaktickými technologiemi (PaedDr. Pavel Konupčík)
  Laboratoř pro výuku didaktických technologií /Pokračující projekt z roku 2000/ (PaedDr. Pavel Konupčík)
 • Jazykový kurs “ESPERANTO a jeho propedeutická hodnota” (Ing. Josef Vojáček)
  Laboratoře pro výuku IT (Ing. Jiří Hrbáček)
 • Inovace výuky základů práce s OS WINDOWS  (Ing. Jiří Hrbáček)