Celoživotní vzdělávání

Studijní programy CŽV

Studijní plán – rozšíření o další aprobaci – BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL

Studijní katalog – rozšíření o další aprobaci – FYZIKA

Studijní katalog – rozšíření o další aprobaci – CHEMIE

Studijní katalog – doplňující pedagogické studium – FYZIKA

Studijní katalog – doplňující pedagogické studium – CHEMIE

Studijní katalog – doplňující pedagogické studium – učitel odborných předmětů SŠ

Studijní katalog – učitelství odborných předmětů pro SŠ (nultý ročník)

Studijní katalog – učitelství praktického vyučování se zaměřením na technické obory, obchod a služby, dopravní výchovu, na zdravotnictví

Doporučený průchod studiem – magisterské kombinované a CŽV

Kurzy CŽV

Vážené studentky, vážení studenti,

Placené přípravné kurzy A2 realizované v rámci CŽV OP3BK_PAJ, OP3BK_PRJ nebo OP3BK_PNJ jsou primárně určeny studentům bakalářského studia (jedná se o kurzy obecného jazyka, které mají studentům pomoci zvládnout požadovanou minimální vstupní úroveň (A2), jež je v bakalářském studiu ověřována „Vstupním testem A2“.

Studenti magisterského studia se v případě individuálního zájmu/potřeb do uvedených kurzů mohou rovněž přihlásit, avšak je třeba zdůraznit, že požadovaná úroveň při vstupu do magisterské jazykové výuky je B1 (na výstupu potom B1+/B2) a s tímto je nutno počítat. Účast v uvedených kurzech může být pro některé studenty magisterského studia přínosem, avšak zcela závisí na individuálním rozhodnutí každého studenta, zda potřebuje zopakovat nebo rozvinout některé vědomosti a dovednosti, na které je jsou kurzy zaměřeny.

Zájemci o jazykové kurzy OP3BK_PAJ, OP3BK_PRJ nebo OP3BK_PNJ by se měli v Informačním systému zaregistrovat nejpozději do 28. 9. 2014 (aby bylo zřejmé, zda je dostatečný počet zájemců nutný pro realizaci kurzů). Základní informace včetně rozvrhu jsou uvedeny v katalogu předmětů. Poplatek za účast v kurzu je 3900,- Kč, částku je možno uhradit paní sekretářce Jitce Autratové.

Další informace rádi poskytnou kolegové, zajišťující výuku v kurzech:

RJ: Kateryna Hertlová – 56269@mail.muni.cz

AJ: Jiří Vacek vacek@ped.muni.cz

NJ: Radim Herout – radimh@mail.muni.cz

Adresa, kde se registruje: https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv

Zde dole najdete:

30. Přípravný kurz k předmětu Angličtina pro didaktické technologie I

Přípravný kurz k dosažení znalostí jazyka na úrovni A2 CEFR.

• Délka kurzu: 6x za semestr

• Cena kurzu: 3900,- Kč

• Termín přihlášek: 28. 9. 2014

31. Přípravný kurz k předmětu Němčina pro didaktické technologie I

Přípravný kurz k dosažení znalostí jazyka na úrovni A2 CEFR.

• Délka kurzu: 6x za semestr

• Cena kurzu: 3900,- Kč

• Termín přihlášek: 28. 9. 2014

32. Přípravný kurz k předmětu Ruština pro didaktické technologie I

Přípravný kurz k dosažení znalostí jazyka na úrovni A2 CEFR.

• Délka kurzu: 6x za semestr

• Cena kurzu: 3900,- Kč

• Termín přihlášek: 28. 9. 2014

Za KFCHO vyřizuje Eva Trnová