Sekce chemie

Všeobecné informace:

Sekce chemie je součástí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a sídlí v Brně na ulici Poříčí 7 (mapa). Najdete ji v druhém poschodí budovy Lokalita je výborně dostupná prostředky městské hromadné dopravy. Z autobusvého nádraží u hotelu Grand a z nádraží vlakového se sem dostanete tramvají č. 2 (směr Modřice), od autobusového nádraží Zvonařka autobusem č. 84 (směr Stará osada) a z centra města z ulice České tramvají č. 5 (směr Ústřední hřbitov), 6 (směr Starý Lískovec) a 7 (směr Bohunice).

Kontaktním místem jak pro stávající studenty, tak i pro uchazeče o studium, je studijní oddělení Pedagogické fakulty MU. Zde je možno vyřídit veškeré záležitosti týkající se všech forem studia a obdržet komplexní informace související s jeho programem a podmínkami jeho úspěšného absolvování. Studijní oddělení je k dispozici všem zájemcům  v úředních hodinách v budově na ulici Poříčí 9.

Informace pro uchazeče:

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity umožňuje zájemcům absolvování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Forma studia může být prezenční nebo kombinovaná. Prezenční forma studia je založena převážně na kontaktní výuce, kombinovaná forma studia spočívá v samostudiu doplněném konzultacemi s vyučujícími a kontaktní výuka
je zpravidla soustředěna do bloků.

Přijímací zkouškou pro uchazeče o nejběžnější bakalářské studium je test studijních předpokladů. Tento test zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. Skládá se ze 70 otázek členěných do 7 subtestů po 10 otázkách. Jedná se o testování verbálního, symbolického, numerického a kritického myšlení, analytického myšlení a úsudků, prostorové představivosti a kulturního přehledu. Probíhá obvykle v květnu…(více informací o studiu).

 

SEKCE  CHEMIE
Pedagogická fakulta MU
Poříči 7
603 00 Brno

Telefon: +420 549 49 1675
Fax: +420 549 49 1620
E-mail: jachymiakova@ped.muni.cz