Členové

Vedoucí pracoviště

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Profesoři/Profesorky

Docenti/Docentky

Odborní asistenti/asistentky

Asistenti/Asistentky

Lektoři/Lektorky

Neučitelští pracovníci/pracovnice

Vědeckovýzkumní pracovníci

Poznámka: Tento seznam se přenáší automaticky z informačního systému MU a nelze v něm rozlišit přiřazení pracovníků do sekcí.