Věda, výzkum a projekty

Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Řešené projekty:

 • Vývoj a pilotní odzkoušení metodiky pro vytváření a používání didaktických prostředků propagujících technické disciplíny a výzkum ve výuce na základních školách.
 • 2E08026: MŠMT ČR – Lidské zdroje, spoluřešitel.

doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Řešené projekty:

 • GAČR P407/10/0514: Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy (spoluřešitel).

Podané grantové žádosti:

 • FRVŠ: Inovace laboratorního cvičení z biochemie

Spolupráce s jinými pracovišti:

 • Universität Wien, Institut für Anorganische Chemie / Materialchemie – Fachdidaktische Zentrum für Chemie, prof. Anja Lembens
 • Univerzita Karlova v Praze, PřF, Katedra učitelství a didaktiky chemie
 • Univerzita Karlova v Praze, PřF, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Mgr. Irena Plucková, Ph.D.

Řešené projekty:

 • Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy.

RNDr. Eva Trnová, Ph.D.

Řešené projekty:

 • Mezinárodní projekt financovaný z ESF Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education though Science (PROFILES).
 • Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, spoluřešitel.

Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.

Podané grantové žádosti:

 • FRVŠ: Inovace laboratorního cvičení z biochemie

doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc.