Zajímavosti

Fyzikální školka

 • Pro výuku základů elektrických obvodů doporučujiElementary Crocodile – freeware pro Windows, jde o relativně malý program s ovládáním, které zvládají i 5leté děti.
 • Nainstaljute si Yenku Yenka simulační science basic software – free na doma, je třeba být na síti.
  K dispozici je mnoho předpřipravných modelů a aktivit !
 • Pracovní listy pro Yenku a Crocodile Physics připravené naším týmem podle českých učebnic Pracovní listy YKA, CYP,CYT  včetně dalších odkazů a aktivit !
 • Zkuste elektronikou zabavit starší PC Crocodile Clips – demo pro Win95 , setup je asi 2MB velký. V demu máte k dispozici jen 3+1 součástek !
 • Zde je zkomprimovany FAMULUS pro studenty FAM také příklady a stručný návod k němu FAMNAVOD.
 • Zde jsou online pokusy z optiky pro demonstraci základních optických jevů .
 • SICYON- software pro Windows je opravdu vítanou pomůckou pro učitele fyziky a matematiky, viz
  podrobnosti o programu.
 • Graph 4.3 – snadná tvorba grafů Open Source Project
 • Tady je ke stáhnutí návrh fyzikálního „termo-eko-projektu“ pro žáky KUDY CHODÍ TEPLO, má 2 částipřehled pro učitelevlastní pracovní listy pro žáky ZŠ. Pomůcky jsou v každém kabinetu fyziky. Děti byly schopny zvládnout úkoly v bloku 2,5 hodin času i s úvodem.
 • Vyhláska §50 Bezpečnost v elektrotechnice – základní informace, jde o wordovský dokument, výpis hlavních pojmů
  Zde je ke stahnutí  SSH klient pro vzdálený přístup k serveru.
 • Podívejte se na animace s tématikou STR Animace STR Teorie relativity -komiks