Věda, výzkum a projekty

Projekty

FVRŠ: Zřízení laboratoře pro integrovanou environmentální výuku
Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie– partnerství s týmem UPOL
Výuka meteorologie a klimatu pro 2.ZŠ
Kvalitativní rozvoj učitelství fyziky operační program RLZ 
Učitelé v CERN

Fotovoltaická laboratoř 
Sluneční elektrárna

EuSTD-web
SGE
MOSEM
EFEU
SH4K
PROFILES
EDUCOLAND

Fyzikální experimenty

Výzkum

Měření radonu – Live monitor 

 

Spolupráce s jinými institucemi

  • Fyzikové Pedagogické fakulty se tvůrčím způsobem podílejí na základnímvýzkumu fotovoltaických látek, aplikovaném výzkumu mechanických vlastností pevných látek. Část pracovníků se věnuje pedagogickém  výzkumu týkajícím se výuky fyziky na školách a environmentálním problémům souvisejících s fyzikou, např. měření emisí, radiace, radonu, hluku apod.
  • Prostřednictvím mezinárodních grantů Tempus a několika menších dalších jsme dovybavili naši laboratoř přístroji, z interního gratu PdF jsme zprovoznili cvičný server Amper pro naše studenty.
  • Z Fondu rozvoje VŠ byly zakoupeny pomůcky pro automatizaci experimentu a reálný sběr dat průmyslovými čidly, dále z byly z FRVŠ zařízeny laboratoře pro všechny studenty PdF.