Obsah odborné praxe 1 a 2

Jedná se o následující předměty:

  • UOPK_0011 Odborná praxe 1
  • UOPK_0015 Odborná praxe 2

Obsah odborné praxe:

Uskutečnit náslechy, po dohodě s vedoucím učitelem praxe a realizovat i kratší či delší vstupy do výuky, nebo učiteli při výuce asistovat.

Zúčastníte  se v průběhu celé praxe nejméně 4 vyučovacích hodin ve dvou dnech, ze kterých zpracujete záznamy.

Zpracujete tématické plány 2 odborných předmětů svého oboru.

Zpracujete přehled školní dokumentace se kterou jste se seznámili, případně provedete analytické srovnání s dokumentací své školy.

Všechny zpracované podklady zašlete elektronicky v jednom souboru označeném vašim jménem na adresu:decky@ped.muni.cz

Ke kolokviu předložíte vytištěné hodnocení vedoucího učitele praxe.